Banebygging

Fra idé til åpningsdag

Vi designer baner med fokus på kvalitet og brukervennlighet og
vil være delaktig i alle faser fra idé til ferdig bane.
Ta kontakt i dag for en trivelig og uforpliktende prat!


Første steg - Befaringen

Første steg i vår prosess er å ta en befaring av området som er tiltenkt banebygging. Her tillater vi oss å drømme stort og se mulighetene som området og vegetasjonen tilbyr. Under en slik befaring vil vi kunne vurdere hensiktsmessig skogrydding, plassering av utkastfelt og skissere en lay-out på banen.

Hvilken type bane som kan bygges avhenger av flere faktorer. Størrelse på området er den mest fremtredende, men en 6-hulls bane kan være like attraktiv som en større bane så lenge innholdet er bra. Om området skal primært benyttes til diskgolf, eller om det skal kombineres med andre formål er også sentralt. Vi har flere eksempler på rendyrkede diskgolfbaner, men svært mange kombineres fint med eksisterende parkanlegg, borettslag eller turområder. Sikkerheten til mennesker, dyr og eiendom vil uansett vurderes nøye ved første befaring.

Informasjonen vi innhenter ved befaringer setter vi sammen til et oversiktlig prospekt som oversendes oppdragsgiver. Når prospektet er gitt klarsignal, vil vi gå videre med å utarbeide fullstendig plan og budsjett frem til ferdigstilling.


Andre steg - Byggingen

Når prospekt er godkjent av oppdragsgiver, går vi i gang med det fysiske arbeidet. I denne fasen utfører vi nødvendig skogrydding, områdesikring, montering av baneelementer og grafisk produksjon av utkastskilt og infotavle med banekart. Oppdragsgiver holdes informert under hele prosessen.

Tredje steg - Åpningen

En hver baneåpning fortjener en durabelig åpningsfest. Frisbeebutikken har et tett samarbeid med det kasteglade miljøet og vet hvordan arrangementer kan gjennomføres. Vi bidrar i organisering av arrangement, konkurranser og kasteklinikker. Om ønskelig kan vi stille med dyktige diskgolfere som kan være med å gi nybegynnere tips og triks til hvordan de spiller denne fantastiske sporten.